تعرفه سرویس

  به همراه کابل کشی هنگام ثبت نام دریافت می شود  ONT مبلغ 327 هزار تومان بعنوان هزینه یک دستگاه 
و هزینه سرویس ماهانه بصورت پس پرداخت دریافت خواهد شد


20 Mb/s
60 GB
ماهیانه 40 هزارتومان

12 Mb/s

40 GB

ماهیانه 25 هزارتومان

50 Mb/s

175 GB

ماهیانه 80 هزارتومان

40 Mb/s

90 GB 

ماهیانه 50 هزارتومان

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما تماس بگیرید

041-4147

شرکت رسانت

مجری فروش سرویس های مبتنی بر فیبر نوری شرکت مخابرات


آدرس: تبریز چهار راه منصور برج ابریشم طبقه هشت واحد3

041-4147          تلفن واحد فروش 

041-35595353   تلفن واحد اداری

041-35595356                 فکس

32266-1pzlhqf.png
SIMBLAWebsite Builder